Guidelines

Society for Translational Medicine Expert Consensus on the prevention and treatment of postoperative pulmonary infection in esophageal cancer patients

Posted on
Zhentao Yu, Shanqing Li, Deruo Liu, Lunxu Liu, Jianxing He, Yunchao Huang, Shidong Xu, Weimin Mao, Qunyou Tan, Chun Chen, Xiaofei Li, Zhu Zhang, Gening Jiang, Lin Xu, Lanjun Zhang, Jianhua Fu, Hui Li, Qun Wang, Lijie Tan, Danqing Li, Qinghua Zhou, Xiangning Fu, Zhongmin Jiang, Haiquan Chen, Wentao Fang, Xun Zhang, Yin Li, Ti Tong, Yongyu Liu, Xiuyi Zhi, Tiansheng Yan, Xingyi Zhang, Lei Gong, Hongdian Zhang, John B. Downs, Nestor Villamizar, Shugeng Gao, Jie He

Chinese Guideline on allergen immunotherapy for allergic rhinitis

Posted on
Yixiao Bao, Jianjun Chen, Lei Cheng, Yinshi Guo, Suling Hong, Weijia Kong, He Lai, Houyong Li, Huabin Li, Jing Li, Tianying Li, Xiaoping Lin, Shixi Liu, Zheng Liu, Hongfei Lou, Juan Meng, Qianhui Qiu, Kunling Shen, Wei Tang, Zezhang Tao, Chengshuo Wang, Xiangdong Wang, Qingyu Wei, Li Xiang, Hua Xie, Yu Xu, Gehua Zhang, Yuan Zhang, Yiwu Zheng, Yuxiang Zhi, Dehua Chen, Haiyu Hong, Quansheng Li, Lin Liu, Yifan Meng, Nan Wang, Yihui Wang, Yue Zhou, Luo Zhang, Chinese Society of Allergy (CSA), Chinese Allergic Rhinitis Collaborative Research Group (C2AR2G)

The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for the postoperative management of chest tube for patients undergoing lobectomy

Posted on
Shugeng Gao, Zhongheng Zhang, Javier Aragón, Alessandro Brunelli, Stephen Cassivi, Ying Chai, Chang Chen, Chun Chen, Gang Chen, Haiquan Chen, Jin-Shing Chen, David Tom Cooke, John B. Downs, Pierre-Emmanuel Falcoz, Wentao Fang, Pier Luigi Filosso, Xiangning Fu, Seth D. Force, Martínez I. Garutti, Diego Gonzalez-Rivas, Dominique Gossot, Henrik Jessen Hansen, Jianxing He, Jie He, Bo Laksáfoss Holbek, Jian Hu, Yunchao Huang, Mohsen Ibrahim, Andrea Imperatori, Mahmoud Ismail, Gening Jiang, Hongjing Jiang, Zhongmin Jiang, Hyun Koo Kim, Danqing Li, Gaofeng Li, Hui Li, Qiang Li, Xiaofei Li, Yin Li, Zhijun Li, Eric Lim, Chia-Chuan Liu, Deruo Liu, Lunxu Liu, Yongyi Liu, Kevin W. Lobdell, Haitao Ma, Weimin Mao, Yousheng Mao, Juwei Mou, Calvin Sze Hang Ng, Nuria M. Novoa, René H. Petersen, Hiroyuki Oizumi, Kostas Papagiannopoulos, Cecilia Pompili, Guibin Qiao, Majed Refai, Gaetano Rocco, Erico Ruffini, Michele Salati, Agathe Seguin-Givelet, Alan Dart Loon Sihoe, Lijie Tan, Qunyou Tan, Tang Tong, Kosmas Tsakiridis, Federico Venuta, Giulia Veronesi, Nestor Villamizar, Haidong Wang, Qun Wang, Ruwen Wang, Shumin Wang, Gavin M. Wright, Deyao Xie, Qi Xue, Tao Xue, Lin Xu, Shidong Xu, Songtao Xu, Tiansheng Yan, Fenglei Yu, Zhentao Yu, Chunfang Zhang, Lanjun Zhang, Tao Zhang, Xun Zhang, Xiaojing Zhao, Xuewei Zhao, Xiuyi Zhi, Qinghua Zhou

The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for mechanical ventilation management for patients undergoing lobectomy

Posted on
Shugeng Gao, Zhongheng Zhang, Alessandro Brunelli, Chang Chen, Chun Chen, Gang Chen, Haiquan Chen, Jin-Shing Chen, Stephen Cassivi, Ying Chai, John B. Downs, Wentao Fang, Xiangning Fu, Martínez I. Garutti, Jianxing He, Jie He, Jian Hu, Yunchao Huang, Gening Jiang, Hongjing Jiang, Zhongmin Jiang, Danqing Li, Gaofeng Li, Hui Li, Qiang Li, Xiaofei Li, Yin Li, Zhijun Li, Chia-Chuan Liu, Deruo Liu, Lunxu Liu, Yongyi Liu, Haitao Ma, Weimin Mao, Yousheng Mao, Juwei Mou, Calvin Sze Hang Ng, René H. Petersen, Guibin Qiao, Gaetano Rocco, Erico Ruffini, Lijie Tan, Qunyou Tan, Tang Tong, Haidong Wang, Qun Wang, Ruwen Wang, Shumin Wang, Deyao Xie, Qi Xue, Tao Xue, Lin Xu, Shidong Xu, Songtao Xu, Tiansheng Yan, Fenglei Yu, Zhentao Yu, Chunfang Zhang, Lanjun Zhang, Tao Zhang, Xun Zhang, Xiaojing Zhao, Xuewei Zhao, Xiuyi Zhi, Qinghua Zhou
1 - 13 of 13 Items