The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for the postoperative management of chest tube for patients undergoing lobectomy
Guideline

The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for the postoperative management of chest tube for patients undergoing lobectomy

Shugeng Gao1*, Zhongheng Zhang2*, Javier Aragón3, Alessandro Brunelli4, Stephen Cassivi5, Ying Chai6, Chang Chen7, Chun Chen8, Gang Chen9, Haiquan Chen10, Jin-Shing Chen11, David Tom Cooke12, John B. Downs13, Pierre-Emmanuel Falcoz14, Wentao Fang10, Pier Luigi Filosso15, Xiangning Fu16, Seth D. Force17, Martínez I. Garutti18, Diego Gonzalez-Rivas19, Dominique Gossot20, Henrik Jessen Hansen21, Jianxing He22,23, Jie He1, Bo Laksáfoss Holbek24, Jian Hu25, Yunchao Huang26, Mohsen Ibrahim27, Andrea Imperatori28, Mahmoud Ismail29, Gening Jiang7, Hongjing Jiang30, Zhongmin Jiang31, Hyun Koo Kim32, Danqing Li33, Gaofeng Li26, Hui Li34, Qiang Li35, Xiaofei Li36, Yin Li37, Zhijun Li38, Eric Lim39, Chia-Chuan Liu40, Deruo Liu41, Lunxu Liu42, Yongyi Liu43, Kevin W. Lobdell44, Haitao Ma45, Weimin Mao46, Yousheng Mao1, Juwei Mou1, Calvin Sze Hang Ng47, Nuria M. Novoa48, René H. Petersen21, Hiroyuki Oizumi49, Kostas Papagiannopoulos4, Cecilia Pompili4,50, Guibin Qiao51, Majed Refai52, Gaetano Rocco53, Erico Ruffini15, Michele Salati54, Agathe Seguin-Givelet20, Alan Dart Loon Sihoe55, Lijie Tan56, Qunyou Tan57, Tang Tong58, Kosmas Tsakiridis59, Federico Venuta60, Giulia Veronesi61, Nestor Villamizar62, Haidong Wang63, Qun Wang56, Ruwen Wang57, Shumin Wang64, Gavin M. Wright65,66,67, Deyao Xie68, Qi Xue1, Tao Xue69, Lin Xu70, Shidong Xu71, Songtao Xu56, Tiansheng Yan72, Fenglei Yu73, Zhentao Yu30, Chunfang Zhang74, Lanjun Zhang75, Tao Zhang76, Xun Zhang77, Xiaojing Zhao78, Xuewei Zhao79, Xiuyi Zhi80, Qinghua Zhou81

1Department of Thoracic Surgical Oncology, Cancer Institute & Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College; National Cancer Center, Beijing 100021, China;2Department of Emergency Medicine, Sir Run-Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310016, China;3Calle/Luis Fernandez Castañón 2, Oviedo, Spain;4Department of Thoracic Surgery, St. James’s University Hospital, Leeds, UK;5Mayo Clinic, Phoenix, AZ, USA;6Department of Thoracic Surgery, Second Affiliated Hospital, Medical College of Zhejiang University, Hangzhou 310009, China;7Department of Thoracic Surgery, Shanghai Pulmonary Hospital, Shanghai 200433, China;8Department of Thoracic Surgery, Fujian Medical University Union Hospital, Fujian 350001, China;9Department of Thoracic Surgery, Guangdong General Hospital, Guangzhou 510080, China;10Department of Thoracic Surgery, Shanghai Chest Hospital, Shanghai 200030, China;11Department of Anesthesiology, National Taiwan University Hospital and National Taiwan University College of Medicine, Taipei 10002, Taiwan;12Section of General Thoracic Surgery, University of California, Davis Health System, Sacramento, CA, USA;13Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, University of Florida, Gainesville, FL, USA;14Department of Thoracic Surgery, Strasbourg University Hospital, Strasbourg, France;15Department of Thoracic Surgery, University of Torino, Torino, Italy;16Department of Thoracic Surgery, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China;17Cardiothoracic Surgery, Emory University, The Emory Clinic, Atlanta, GA, USA;18Department of Anaesthesia and Postoperative Care, Hospital General Universitario Gregorio Marañon, Madrid, Spain;19Department of Thoracic Surgery, Coruña University Hospital, Coruña, Spain;20Department of Thoracic Surgery, Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France;21Department of Cardiothoracic Surgery, Rigshospitalet (National University Hospital), Copenhagen, Denmark;22Department of Thoracic Surgery, The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou 510000, China;23Guangzhou Institute of Respiratory Disease & China State Key Laboratory of Respiratory Disease & National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou 510000, China;24Department of Cardiothoracic Surgery and Section for Surgical Pathophysiology, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 Copenhagen, Denmark;25Department of Thoracic Surgery, First Affiliated Hospital, Medical College of Zhejiang University, Hangzhou 310003, China;26Department of Thoracic Surgery, Yunnan Cancer Hospital, Kunming 650100, China;27Division of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine and Psychology, Sant’Andrea Hospital, University of Rome ‘Sapienza’, Rome, Italy;28Center for Thoracic Surgery, Department of Medicine and Surgery, University of Insubria, Varese, Italy;29Charité Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz 1, 10117 Berlin, Germany;30Department of Esophageal Oncology, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, Tianjin 300060, China;31Department of Thoracic Surgery, Shandong Qianfoshan Hospital, Jinan 250014, China;32Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, College of Medicine, Korea University Guro Hospital, Seoul, Korea;33Department of Thoracic Surgery, Peking Union Medical College Hospital, Beijing 100032, China;34Department of Thoracic Surgery, Beijing Chaoyang Hospital, Beijing 100049, China;35Department of Thoracic Surgery, Sichuan Cancer Hospital and Institute, Chengdu 610041, China;36Department of Thoracic Surgery, Tangdu Hospital Fourth Military Medical University, Xi’an 710038, China;37Henan Cancer Hospital, Zhengzhou 450008, China;38Department of Thoracic Surgery, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310016, China;39Imperial College and The Academic Division of Thoracic Surgery, Royal Brompton Hospital, Sydney Street, London, UK;40Division of Thoracic Surgery, Department of Surgery, Sun Yat-Sen Cancer Center, Taipei, Taiwan;41Department of Thoracic Surgery, China and Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China;42Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China;43Department of Thoracic Surgery, Liaoning Cancer Hospital and Institute, Shengyang 110042, China;44Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Sanger Heart and Vascular Institute, Carolinas Medical Center, Charlotte, NC, USA;45Department of Thoracic Surgery, The First Hospital Affiliated to Soochow University, Suzhou 215000, China;46Department of Thoracic Surgery, Zhejiang Cancer Hospital, Hangzhou 310000, China;47Department of Surgery, The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Shatin, N.T., Hong Kong, China;48Thoracic Surgery Service, University Hospital of Salamanca, Paseo de San Vicente 58-182, 37007 Salamanca, Spain;49Second Department of Surgery, Yamagata University Faculty of Medicine, Yamagata, Japan;50Leeds Institute of Cancer and Pathology, Leeds, UK;51Department of Thoracic Surgery, Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Area Command, Guangzhou 510000, China;52Thoracic Surgery Department, United Hospitals of Ancona, Via San Vincenzo 5/f Polverigi, Ancona, Italy;53Department of Thoracic Surgery and Oncology, National Cancer Institute, Pascale Foundation, Naples, Italy; 54Unit of Thoracic Surgery, Ospedali Riuniti Ancona, Ancona, Italy;55Department of Surgery, The University of Hong Kong, Queen Mary Hospital, Hong Kong, China;56Department of Thoracic Surgery, Shanghai Zhongshan Hospital of Fudan University, Shanghai 200032, China;57Department of Thoracic Surgery, Daping Hospital, Research Institute of Surgery Third Military Medical University, Chongqing 400042, China;58Department of Thoracic Surgery, Second Affiliated Hospital of Jilin University, Changchun 130041, China;59Cardiac and Thoracic Department, Private Hospital “St.Lukes”, Thessaloniki, Greece;60Department of Surgery “Paride Stefanini” - Thoracic Surgery Unit, Policlinico Umberto I, University of Rome SAPIENZA, Rome, Italy;61Robotic Surgery, Division of Thoracic Surgery, Humanitas Research Hospital, Via Manzoni 56, Rozzano, Italy;62University of Miami, Coral Gables, FL, USA; 63Department of Thoracic Surgery, Southwest Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400038, China;64Department of Thoracic Surgery, General Hospital of Shenyang Military Area, Shenyang 110015, China;65Department of Surgical Oncology, St Vincent’s Hospital, Melbourne, Australia;66Department of Surgery, St Vincent’s Hospital, University of Melbourne, Melbourne, Australia;67Division of Surgical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, Australia;68Department of Cardiovascular and Thoracic Surgery, The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou 325000, China;69Department of Thoracic Surgery, Zhongda Hospital Affiliated to Southeast University, Nanjing 210009, China;70Department of Thoracic Surgery, Jiangsu Cancer Hospital, Nanjing 210008, China;71Department of Thoracic Surgery, Heilongjiang Cancer Hospital, Harbin 150049, China;72Department of Thoracic Surgery, Peking University Third Hospital, Beijing 100083, China;73Department of Cardiovascular Surgery, Second Xiangya Hospital of Central South University, Changsha 410011, China;74Department of Thoracic Surgery, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, China;75Cancer Center, San Yat-sen University, Guangzhou 510060, China;76Department of Thoracic Surgery, The First Affiliated Hospital of Xinjiang Medical Hospital, Urumqi 830011, China;77Department of Thoracic Surgery, Tanjin Chest Hospital, Tianjin 300300, China;78Department of Thoracic Surgery, Renji Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 200003, China;79Department of Thoracic Surgery, Shanghai Changzheng Hospital, Shanghai 200000, China;80Department of Thoracic Surgery, Xuanwu Hospital of Capital University of Medical Sciences, Beijing 100053, China;81Department of Thoracic Surgery, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China

*These authors contributed equally to this work.

Correspondence to: Jie He, MD, PhD. Department of Thoracic Surgical Oncology, Cancer Institute & Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, National Cancer Center, Beijing 100021, China. Email: hejie@cicams.ac.cn; Shugeng Gao, MD, PhD. Department of Thoracic Surgical Oncology, Cancer Institute & Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, National Cancer Center, Beijing 100021, China. Email: gaoshugeng@vip.sina.com.

Abstract: The Society for Translational Medicine and The Chinese Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery conducted a systematic review of the literature in an attempt to improve our understanding in the postoperative management of chest tubes of patients undergoing pulmonary lobectomy. Recommendations were produced and classified based on an internationally accepted GRADE system. The following recommendations were extracted in the present review: (I) chest tubes can be removed safely with daily pleural fluid of up to 450 mL (non-chylous and non-sanguinous), which may reduce chest tube duration and hospital length of stay (2B); (II) in rare instances, e.g., persistent abundant fluid production, the use of PrRP/B <0.5 when evaluating fluid output to determine chest tube removal might be beneficial (2B); (III) it is recommended that one chest tube is adequate following pulmonary lobectomy, except for hemorrhage and space problems (2A); (IV) chest tube clearance by milking and stripping is not recommended after lung resection (2B); (V) chest tube suction is not necessary for patients undergoing lobectomy after first postoperative day (2A); (VI) regulated chest tube suction [−11 (−1.08 kPa) to −20 (1.96 kPa) cmH2O depending upon the type of lobectomy] is not superior to regulated seal [−2 (0.196 kPa) cmH2O] when electronic drainage systems are used after lobectomy by thoracotomy (2B); (VII) chest tube removal recommended at the end of expiration and may be slightly superior to removal at the end of inspiration (2A); (VIII) electronic drainage systems are recommended in the management of chest tube in patients undergoing lobectomy (2B).

Keywords: Chest tube; lobectomy; drainage system; GRADE system; recommendation


Submitted Aug 01, 2017. Accepted for publication Aug 30, 2017.

doi: 10.21037/jtd.2017.08.165


Introduction

The appropriate postoperative management of chest tubes seems to influence chest tube duration, hospital length of stay, healthcare costs and helps to reduce pain and ventilatory function (1). However, there is lack of evidence-based consensus on the postoperative management of chest tubes as this is largely based on individual protocols from surgeons and nurses. In 2011, ESTS, AATS, STS, and GTSC published a collaborative proposal based on available evidence and panel experience (2). Since then several new studies have been conducted in this field and consensus guidelines should therefore be updated. The Society for Translational Medicine and The Chinese Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery conducted a systematic review of the literature as an attempt to improve our understanding on the postoperative management of chest tube in patients undergoing lobectomy based on current published data.


Methods

A systematic review of electronic databases including PubMed, Scopus and ISI Web of science was performed by using the following searching strategy: ((chest tube[Title/Abstract] AND Clinical Trial[ptyp])) AND ((((lung resection[Title/Abstract]) OR lobectomy[Title/Abstract]) OR pulmonary resection[Title/Abstract]) AND Clinical Trial[ptyp]). The initial search revealed 56 citations. Additional studies were added following an expert opinion.

The quality of evidence and recommendations were produced adopting a grading system as reported by the American College of Physicians Task Force (Table 1) (3,4). The recommendations were first drafted by one author (Z.Z) and then were reviewed by a panel of experts in the field. Any disparities were settled with discussions.

Table 1
Table 1 Grade recommendation
Full table

Results

Timing of chest tube removal after lobectomy

There is no sufficient evidence on the timing of chest tube removal after lobectomy. Physiologically, daily pleural fluid filtration is estimated to be 350 mL, hence, many authors suggest removing them when daily recorded drainage volume is less than 300 mL. Others suggest that chest tube removal is safe with a higher threshold of 400–450 mL/day (5-7). One retrospective study, involving 2,077 patients, showed that chest tube removal is acceptable with up to 450 mL/day non-chylous drainage (8). Bjerregaard et al. removed chest tubes with a daily fluid production of 500 mL, and experienced recurrence of effusion requiring re-intervention in 17 patients (2.8%) (9). However, other study showed that chest drains can be safely removed without fluid criteria and air leak of less than 20 mL/min with median drain duration of 1 day, associated with a reduced length of hospital stay (10). However, these studies are either prospective observational or retrospective and the results need to be confirmed in clinical trials.

More recently, randomized controlled trials have shown a benefit in early chest tube removal with accepted daily fluid volumes of 300 mL compared to 100 mL (11,12). In these studies early chest tube removal did not show any increase in the rate of pleural effusions or the need for drainage. Sample sizes are, however, limited in these studies (n=70). Furthermore, the study was not of high quality and key elements of RCT such as allocation concealment, blinding and power calculation were not fully addressed (11).

Another RCT randomizing 150 patients to thresholds of 150, 300 and 450 mL/day showed significantly shorter chest tube duration with increasing volume threshold up to 450 mL/day. However, almost 20% (10/51) of patients in the highest threshold group underwent thoracentesis for hydrothorax (13). Authors therefore conclude that a threshold of 300 mL/day is feasible and safe without increasing the risk of thoracentesis or prolonging hospital stay.

An additional point for deciding on the timing of chest tube removal seems to be the chemical profile of the pleural fluid. A recent RCT has showed that pleural fluid-to-blood protein ratio (PrRP/B) of less than 0.5 is a good indicator of safe chest tube removal (14). Furthermore chest tube removal can only occur when the output is non-hematic and non-chylous.

Recommendations

 • Chest tubes can be removed safely with daily pleural fluid of up to 450 (non-hematic, non-chylous), which may reduce chest tube duration and hospital length of stay (2B).
 • Use of PrRP/B <0.5 to determine removal of chest tube might be beneficial (2B).

Number of chest tubes

Conventional textbooks often recommend the use of two chest tubes after lobectomy. Various combinations of apical and basal tubes have been advocated with unjustified evidence regarding safe drainage of air and fluid from the pleural space. However, there is no strong evidence that two chest tubes are superior to one chest tube (15-18). A consensus guideline was published five years ago recommending the use of one chest tube (2). According to the clinical evidences, the use of 2 chest tubes currently appears to be reasonable when a bilobectomy is performed, to allow a complete lung re-expansion, avoiding the risk of pleural spaces development, which is intrinsically present in this surgical procedure. A recent RCT, comparing patients with one or two chest tubes following lobectomy, demonstrated that there was no statistically significant difference in thoracentesis, the number of cases with pleurodesis, the amount and duration of drainage or the pain of the patients between one-tube and two-tube groups (19). The authors concluded that a single chest tube had advantages in cost savings and hospital length of stay, and was favorable compared to two tubes (18). However, in situations of hemorrhage and space problem, more number of tubes may be required. Also, it is important to differentiated between one tube is required versus most air leaks are contained with one tube.

Recommendation

 • One chest tube is adequate following pulmonary lobectomy (2A).

Chest tube clearance

Chest tube clearance by milking or stripping to promote drainage of the thoracic cavity is a routine practice in cardiac surgery. This technique is employed mainly to dislodge clots in the system by temporarily creating a high negative pressure and increase vacuum within the tube (20). In Thoracic Surgery, this technique was introduced historically in patients who had drainage of empyemas. Early studies highlighted the importance to drain blood clots after thoracic surgery (21).

Subsequently, several studies questioned the effectiveness of chest tube milking after cardiac surgery (22-25). These showed that chest tube stripping did not result in better outcomes. Only one RCT has been identified involving patients undergoing pulmonary lobectomy. This has shown no difference in the extend of pleural effusion identified by X-ray, postoperative air leak, chest tube blockage, morbidity and mortality (26).

Recommendation

 • Chest tube clearance by milking and stripping offers no advantages in patients after lobectomy (2B).

Chest tube suction following pulmonary lobectomy

Suctioning of chest tubes has the theoretical advantage of improving apposition of visceral pleura to the parietal pleura. Furthermore it may alleviate progressive subcutaneous emphysema (27). However, the persistent high negative intrathoracic pressure may also maintain the airflow through an alveolar pleural fistula (28). There are several studies which have investigated the effectiveness of chest tube suction on reducing air leak duration (28-38). Furthermore, three systematic review and meta-analyses were performed in this area (29,38,39). Collectively, these studies showed that external suction had no advantage over simple water seal in terms of incidence of persistent air leak, drainage time, length of postoperative hospital stay, and postoperative pneumothorax. However, these studies are based on traditional drainage systems which have shown high variability in maintaining preset intrathoracic pressure (40), and therefore conclusions may have limited value on digital drainage systems . Furthermore only two studies showed superiority of water seal compared to suctioning (28,30), and results need to be confirmed in a modern thoracic setting.

Modern digital drainage systems are able to detect air leaks accurately and maintain preset intrathoracic pressure (“regulated pressure”). One recent RCT showed that regulated seal (−2 cmH2O) was safe and effective compared to regulated tailored suction (where the suction varied according to the type of lobectomy from −11 to −20 cmH2O) for patients undergoing lobectomy by thoracotomy when analysing duration of air leak (41). In this study the level of pressure in both the regulated suction and regulated seal groups were maintained stable using an electronic device.

Recommendations

 • Routine chest tube suction offers no advantage for patients undergoing lobectomy, and may only be indicated in case of progressive subcutaneous emphysema (2A).
 • Regulated seal is as effective as regulated suction (−11 to −20 cmH2O, depending on the type of lobectomy) when an electronic drainage system to maintain preset intrathoracic pressure is used after lobectomy by thoracotomy (2B).

Techniques to remove chest tubes

There is no evidence based consensus on the correct timing through the respiratory cycle, when a chest tube can safely be removed; hence, tubes are removed either on full inspiration or expiration, with or without assisted Valsalva maneuver, depending on surgeon preference and service tradition. The pressure at the end of expiration is close to 0 cmH2O compared to end of inspiration which is close to −8 cmH2O. The objective is the prevention of pneumothorax following chest tube removal. Two RCTs compared the outcome following chest tube removal based on the timing within the respiratory cycle (38,39). Bell and coworkers concluded that removal of chest tubes at the end of inspiration or at the end of expiration had a similar rate of post-removal pneumothorax (42). In contrast, Cerfolio and coworkers found that removal of chest tubes at full expiration resulted in a lower incidence of pneumothorax than at the end of inspiration (19% vs. 32%, P=0.007) (43). However, only 5 (3%) in the inspiration group vs. 2 (1%) in the expiration group required intervention (P=0.78). This evidence suggests that chest tube removal at the end of inspiration or at the end of expiration results in similar patient-important clinical outcomes. What matters is to offer a standardized technique with patient coordination.

Recommendation

 • There is no clear evidence indicating when during the respiratory cycle the chest tube should be removed (2A).

Electronic drainage system

Electronic drainage systems are able to quantify air leak and intrathoracic pressure for patients following lobectomy, thereby providing objective standards for chest tube removal. The systems have demonstrated the ability to reduce inter-observer variations and thus standardise the decision to remove chest tubes (44,45).

We identified seven RCTs comparing traditional drainage devices with electronic devices, as summarized in Table 2. The most commonly used electronic system in these studies was the Thopaz® (Medela AG, Baar, Switzerland) (46,51,52). Other electronic drainage systems were used with sample sizes ranging between 61 and 381 patients. Most patients had undergone elective pulmonary resection, but those with pneumonectomy were excluded. One study included patients with moderate COPD undergoing lobectomy (47). Electronic drainage system was found to reduce chest tube duration and length of hospital stay in 5 studies (8,46-48,52). Other studies reported shortened chest tube duration and hospital length of stay but statistical significance was not reached (45,51). Electronic drainage systems were found to be associated with lower total cost and improved satisfaction from nurses and patients (45,47,48,52). However, one recent study found that “although digital devices decreased tube clamping trials, the impact on duration of chest tube drainage and hospital stay was not statistically significant, even after stratifying by postoperative air leak status” (54). Collectively, an electronic drainage system is a useful tool for the management of postoperative chest tubes in patients undergoing lobectomy.

Table 2
Table 2 Clinical studies investigating the effectiveness of electronic drainage system
Full table

Recommendation

 • Electronic drainage systems are recommended in the management of chest tube in patients undergoing elective lobectomy, as it helps reducing the clinical variability of its management (1B).

Summary

The postoperative management of chest tubes in patients undergoing lobectomy cannot be emphasized enough. The present study aimed to provide the most up to date evidence and recommendations for the management of chest tubes. Overall, the sample sizes in randomized controlled trials were relatively small and conclusions should be further tested in larger multicenter trials.

There is no doubt that the Thoracic Surgical community increasingly utilizes a fast track approach with early removal of chest tubes and overall reduction of number of chest tubes utilized following pulmonary resection.

There is currently a well-evidenced interest in the use of digital drainage systems with validated effectiveness through several trials.


Acknowledgements

The authors would like to thank the secretaries Grace S. Li (Science Editor, The Society for Translational Medicine. Email: lsl@amegroups.com) and Maxine Y. Feng (Science Editor, The Society for Translational Medicine. Email: fengyp@amegroups.com) for their help and comments on this guideline.


Footnote

Conflicts of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.


References

 1. Refai M, Brunelli A, Salati M, et al. The impact of chest tube removal on pain and pulmonary function after pulmonary resection. Eur J Cardiothorac Surg 2012;41:820-2; discussion 823. [Crossref] [PubMed]
 2. Brunelli A, Beretta E, Cassivi SD, et al. Consensus definitions to promote an evidence-based approach to management of the pleural space. A collaborative proposal by ESTS, AATS, STS, and GTSC. Eur J Cardiothorac Surg 2011;40:291-7. [Crossref] [PubMed]
 3. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, et al. Grading strength of recommendations and quality of evidence in clinical guidelines: report from an American college of chest physicians task force. Chest 2006;129:174-81. [Crossref] [PubMed]
 4. Atkins D, Best D, Briss PA, et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004;328:1490. [Crossref] [PubMed]
 5. Cerfolio RJ, Varela G, Brunelli A. Digital and smart chest drainage systems to monitor air leaks: the birth of a new era? Thorac Surg Clin 2010;20:413-20. [Crossref] [PubMed]
 6. Bertholet JW, Joosten JJ, Keemers-Gels ME, et al. Chest tube management following pulmonary lobectomy: change of protocol results in fewer air leaks. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2011;12:28-31. [Crossref] [PubMed]
 7. Nakanishi R, Fujino Y, Yamashita T, et al. A prospective study of the association between drainage volume within 24 hours after thoracoscopic lobectomy and postoperative morbidity. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;137:1394-9. [Crossref] [PubMed]
 8. Cerfolio RJ, Bryant AS. Results of a prospective algorithm to remove chest tubes after pulmonary resection with high output. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135:269-73. [Crossref] [PubMed]
 9. Bjerregaard LS, Jensen K, Petersen RH, et al. Early chest tube removal after video-assisted thoracic surgery lobectomy with serous fluid production up to 500 ml/day. Eur J Cardiothorac Surg 2014;45:241-6. [Crossref] [PubMed]
 10. Mesa-Guzman M, Periklis P, Niwaz Z, et al. Determining optimal fluid and air leak cut off values for chest drain management in general thoracic surgery. J Thorac Dis 2015;7:2053-7. [PubMed]
 11. Zhang Y, Li H, Hu B, et al. Early removal of the chest tube after lobectomies: a prospective randomized control study. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 2013;51:533-7. [PubMed]
 12. Zhang Y, Li H, Hu B, et al. A prospective randomized single-blind control study of volume threshold for chest tube removal following lobectomy. World J Surg 2014;38:60-7. [Crossref] [PubMed]
 13. Xie HY, Xu K, Tang JX, et al. A prospective randomized, controlled trial deems a drainage of 300 ml/day safe before removal of the last chest drain after video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2015;21:200-5. [Crossref] [PubMed]
 14. Olgac G, Cosgun T, Vayvada M, et al. Low protein content of drainage fluid is a good predictor for earlier chest tube removal after lobectomy. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014;19:650-5. [Crossref] [PubMed]
 15. Okur E, Baysungur V, Tezel C, et al. Comparison of the single or double chest tube applications after pulmonary lobectomies. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:32-5; discussion 35-6. [Crossref] [PubMed]
 16. Alex J, Ansari J, Bahalkar P, et al. Comparison of the immediate postoperative outcome of using the conventional two drains versus a single drain after lobectomy. Ann Thorac Surg 2003;76:1046-9. [Crossref] [PubMed]
 17. Gómez-Caro A, Roca MJ, Torres J, et al. Successful use of a single chest drain postlobectomy instead of two classical drains: a randomized study. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29:562-6. [Crossref] [PubMed]
 18. Pawelczyk K, Marciniak M, Kacprzak G, et al. One or two drains after lobectomy? A comparison of both methods in the immediate postoperative period. Thorac Cardiovasc Surg 2007;55:313-6. [Crossref] [PubMed]
 19. Tanaka M, Sagawa M, Usuda K, et al. Postoperative drainage with one chest tube is appropriate for pulmonary lobectomy: a randomized trial. Tohoku J Exp Med 2014;232:55-61. [Crossref] [PubMed]
 20. Gross SB. Current challenges, concepts, and controversies in chest tube management. AACN Clin Issues Crit Care Nurs 1993;4:260-75. [Crossref] [PubMed]
 21. Oakes LL, Hinds P, Rao B, et al. Chest tube stripping in pediatric oncology patients: an experimental study. Am J Crit Care 1993;2:293-301. [PubMed]
 22. Lim-Levy F, Babler SA, De Groot-Kosolcharoen J, et al. Is milking and stripping chest tubes really necessary? Ann Thorac Surg 1986;42:77-80. [Crossref] [PubMed]
 23. Pierce JD, Piazza D, Naftel DC. Effects of two chest tube clearance protocols on drainage in patients after myocardial revascularization surgery. Heart Lung 1991;20:125-30. [PubMed]
 24. Isaacson JJ, George LT, Brewer MJ. The effect of chest tube manipulation on mediastinal drainage. Heart Lung 1986;15:601-5. [PubMed]
 25. Charnock Y, Evans D. Nursing management of chest drains: a systematic review. Aust Crit Care 2001;14:156-60. [Crossref] [PubMed]
 26. Dango S, Sienel W, Passlick B, et al. Impact of chest tube clearance on postoperative morbidity after thoracotomy: results of a prospective, randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2010;37:51-5. [Crossref] [PubMed]
 27. Management of Subcutaneous Emphysema After Pulmonary Resection. Ann Thorac Surg 2008;85:1759-63. [Crossref] [PubMed]
 28. Cerfolio RJ, Bass C, Katholi CR. Prospective randomized trial compares suction versus water seal for air leaks. Ann Thorac Surg 2001;71:1613-7. [Crossref] [PubMed]
 29. Coughlin SM, Emmerton-Coughlin HMA, Malthaner R. Management of chest tubes after pulmonary resection: a systematic review and meta-analysis. Can J Surg 2012;55:264-70. [Crossref] [PubMed]
 30. Marshall MB, Deeb ME, Bleier JI, et al. Suction vs water seal after pulmonary resection: a randomized prospective study. Chest 2002;121:831-5. [Crossref] [PubMed]
 31. Alphonso N, Tan C, Utley M, et al. A prospective randomized controlled trial of suction versus non-suction to the under-water seal drains following lung resection. Eur J Cardiothorac Surg 2005;27:391-4. [Crossref] [PubMed]
 32. Ayed AK. Suction versus water seal after thoracoscopy for primary spontaneous pneumothorax: prospective randomized study. Ann Thorac Surg 2003;75:1593-6. [Crossref] [PubMed]
 33. Brunelli A, Monteverde M, Borri A, et al. Comparison of water seal and suction after pulmonary lobectomy: a prospective, randomized trial. Ann Thorac Surg 2004;77:1932-7; discussion 1937.
 34. Brunelli A, Sabbatini A, Xiumé F, et al. Alternate suction reduces prolonged air leak after pulmonary lobectomy: a randomized comparison versus water seal. Ann Thorac Surg 2005;80:1052-5. [Crossref] [PubMed]
 35. Lang P, Manickavasagar M, Burdett C, et al. Suction on chest drains following lung resection: evidence and practice are not aligned. Eur J Cardiothorac Surg 2016;49:611-6. [Crossref] [PubMed]
 36. Kakhki AD, Pooya M, Pejhan S, et al. Effect of chest tube suction on air-leak following lung resection. Tanaffos 2006;5:37-43.
 37. Prokakis C, Koletsis EN, Apostolakis E, et al. Routine Suction of Intercostal Drains Is Not Necessary After Lobectomy: A Prospective Randomized Trial. World J Surg 2008;32:2336-42. [Crossref] [PubMed]
 38. Qiu T, Shen Y, Wang MZ, et al. External Suction versus Water Seal after Selective Pulmonary Resection for Lung Neoplasm: A Systematic Review. Biondi-Zoccai G, editor. PLoS One 2013;8:e68087.
 39. Deng B, Tan QY, Zhao YP, et al. Suction or non-suction to the underwater seal drains following pulmonary operation: meta-analysis of randomised controlled trials. Eur J Cardiothorac Surg 2010;38:210-5. [Crossref] [PubMed]
 40. Refai M, Brunelli A, Varela G, et al. The values of intrapleural pressure before the removal of chest tube in non-complicated pulmonary lobectomies. Eur J Cardiothorac Surg 2012;41:831-3. [Crossref] [PubMed]
 41. Brunelli A, Salati M, Pompili C, et al. Regulated tailored suction vs regulated seal: a prospective randomized trial on air leak duration. Eur J Cardiothorac Surg 2013;43:899-904. [Crossref] [PubMed]
 42. Bell RL, Ovadia P, Abdullah F, et al. Chest tube removal: end-inspiration or end-expiration? J Trauma 2001;50:674-7. [Crossref] [PubMed]
 43. Cerfolio RJ, Bryant AS, Skylizard L, et al. Optimal technique for the removal of chest tubes after pulmonary resection. J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145:1535-9. [Crossref] [PubMed]
 44. Varela G, Jimenez MF, Novoa N. Portable chest drainage systems and outpatient chest tube management. Thorac Surg Clin 2010;20:421-6. [Crossref] [PubMed]
 45. Bertolaccini L, Rizzardi G, Filice MJ, et al. “Six sigma approach” - an objective strategy in digital assessment of postoperative air leaks: a prospective randomised study. Eur J Cardiothorac Surg 2011;39:e128-32. [Crossref] [PubMed]
 46. Pompili C, Detterbeck F, Papagiannopoulos K, et al. Multicenter international randomized comparison of objective and subjective outcomes between electronic and traditional chest drainage systems. Ann Thorac Surg 2014;98:490-6; discussion 496-7. [Crossref] [PubMed]
 47. Filosso PL, Ruffini E, Solidoro P, et al. Digital air leak monitoring after lobectomy for primary lung cancer in patients with moderate COPD: can a fast-tracking algorithm reduce postoperative costs and complications? J Cardiovasc Surg (Torino) 2010;51:429-33. [PubMed]
 48. Brunelli A, Salati M, Refai M, et al. Evaluation of a new chest tube removal protocol using digital air leak monitoring after lobectomy: a prospective randomised trial. Eur J Cardiothorac Surg 2010;37:56-60. [Crossref] [PubMed]
 49. Varela G, Jimenez MF, Novoa NM, et al. Postoperative chest tube management: measuring air leak using an electronic device decreases variability in the clinical practice. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:28-31. [Crossref] [PubMed]
 50. Cerfolio RJ, Bryant AS. The benefits of continuous and digital air leak assessment after elective pulmonary resection: a prospective study. Ann Thorac Surg 2008;86:396-401. [Crossref] [PubMed]
 51. Lijkendijk M, Licht PB, Neckelmann K. Electronic versus traditional chest tube drainage following lobectomy: a randomized trial. Eur J Cardiothorac Surg 2015;48:893-8; discussion 898. [Crossref] [PubMed]
 52. Mier JM, Molins L, Fibla JJ. The benefits of digital air leak assessment after pulmonary resection: prospective and comparative study. Cir Esp 2010;87:385-9. [Crossref] [PubMed]
 53. Anegg U, Lindenmann J, Matzi V, et al. AIRFIX: the first digital postoperative chest tube airflowmetry--a novel method to quantify air leakage after lung resection. Eur J Cardiothorac Surg 2006;29:867-72. [Crossref] [PubMed]
 54. Gilbert S, McGuire AL, Maghera S, et al. Randomized trial of digital versus analog pleural drainage in patients with or without a pulmonary air leak after lung resection. J Thorac Cardiovasc Surg 2015;150:1243-9. [Crossref] [PubMed]
Cite this article as: Gao S, Zhang Z, Aragón J, Brunelli A, Cassivi S, Chai Y, Chen C, Chen C, Chen G, Chen H, Chen JS, Cooke DT, Downs JB, Falcoz PE, Fang W, Filosso PL, Fu X, Force SD, Garutti MI, Gonzalez-Rivas D, Gossot D, Hansen HJ, He J, He J, Holbek BL, Hu J, Huang Y, Ibrahim M, Imperatori A, Ismail M, Jiang G, Jiang H, Jiang Z, Kim HK, Li D, Li G, Li H, Li Q, Li X, Li Y, Li Z, Lim E, Liu CC, Liu D, Liu L, Liu Y, Lobdell KW, Ma H, Mao W, Mao Y, Mou J, Ng CS, Novoa NM, Petersen RH, Oizumi H, Papagiannopoulos K, Pompili C, Qiao G, Refai M, Rocco G, Ruffini E, Salati M, Seguin-Givelet A, Sihoe AD, Tan L, Tan Q, Tong T, Tsakiridis K, Venuta F, Veronesi G, Villamizar N, Wang H, Wang Q, Wang R, Wang S, Wright GM, Xie D, Xue Q, Xue T, Xu L, Xu S, Xu S, Yan T, Yu F, Yu Z, Zhang C, Zhang L, Zhang T, Zhang X, Zhao X, Zhao X, Zhi X, Zhou Q. The Society for Translational Medicine: clinical practice guidelines for the postoperative management of chest tube for patients undergoing lobectomy. J Thorac Dis 2017;9(9):3255-3264. doi: 10.21037/jtd.2017.08.165

Download Citation