Vol 14, No 11 (November 29, 2022): Journal of Thoracic Disease

Editorial

Left atrial appendage closure: shutting down the coagulation factory hall
Errol W. Aarnink, Lucas V. A. Boersma
Anatomical resection of colorectal lung metastases: a reasonable indication without evidence—non-systematic and incomplete reporting is a key issue
Stefan Welter, Weam Essaleh, Wojciech Dudek
Pulmonary metastasectomy—is the extent of resection worth reconsidering?
Marcus Krüger, Christian Biancosino
Surgical treatment of lung cancer during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: lessons learned
Angelo Carretta
Left ventricular hypertrophy in patients with acute type A aortic dissection: a formidable challenge
Ahmed K. Ali, Marc R. Moon, Joseph S. Coselli, Subhasis Chatterjee
The presence of left ventricular hypertrophy in patients with acute type A aortic dissection: weight on the postoperative clinical outcomes
Wan Kee Kim, Suk-Won Song, Kyung-Jong Yoo
Dynamic chest radiography in the workup of lung cancer
Thomas S. FitzMaurice, Dilip S. Nazareth, Martin J. Walshaw
The key to successful long-segment tracheal resections
Raghav Murthy
Procedures to avoid postoperative prolonged air leak in thoracic surgery
Hitoshi Igai, Mitsuhiro Kamiyoshihara, Kazuki Numajiri, Fumi Ohsawa
The impact of age and sex on aortic dissection outcomes: a true controversy or lack of standardization?
Rana O. Afifi

Original Article

Changes in fibrinolytic activity and coagulation factors after epicardial left atrial appendage closure in patients with atrial fibrillation
Radoslaw Litwinowicz, Joanna Natorska, Michal Zabczyk, Boguslaw Kapelak, Dhanunjaya Lakkireddy, Venkat Vuddanda, Krzysztof Bartus
Risk of adenocarcinoma in patients with a suspicious ground-glass opacity: a retrospective review
Esha Roy, Joseph Shrager, Jalen Benson, Winston Laurence Trope, Prasha Bhandari, Natalie Lui, Doug Liou, Leah Backhus, Mark F. Berry
The effects of hydrogen treatment in a cigarette smoke solution-induced chronic obstructive pulmonary disease-like changes in an animal model
Hui-Ju Yang, Wen-Hsin Tsou, Min-Chung Shen, Chian-Yi Liu, Hsiu-Ming Saunders, Kuang-Yih Wang, Frank Lennox Douglas
The association between thoracic sarcopenia and survival is gender specific in early-stage lung cancer
Connor J. Wakefield, Nicholas Lund, Julia Coughlin, Justin M. Karush, Nicole Geissen, Gillian Alex, Michael J. Liptay, Jeffrey A. Borgia, Palmi Shah, Christopher W. Seder
Should cardiovascular comorbidities be a contraindication for pulmonary metastasectomy?
Konstantinos Grapatsas, Mohamed Hassan, Axel Semmelmann, Benjamin Ehle, Bernward Passlick, Severin Schmid, Uyen-Thao Le
Significance of the evaluation of tracheal length using a three-dimensional imaging workstation
Shunichiro Matsuoka, Kimihiro Shimizu, Sachie Koike, Tetsu Takeda, Kentaro Miura, Takashi Eguchi, Kazutoshi Hamanaka
A clinical risk model for assessing the survival of patients with stage IA–IIA non-small cell lung cancer after surgery
Jia-Yi Qian, Zhi-Xin Li, Lei-Lei Wu, Si-Hui Song, Chong-Wu Li, Wei-Kang Lin, Shu-Quan Xu, Kun Li, Dong Xie
Feasibility and safety of percutaneous cryoablation under local anesthesia for the treatment of malignant lung tumors: a retrospective cohort study
Kaoru Kaseda, Keisuke Asakura, Risa Nishida, Yu Okubo, Kyohei Masai, Tomoyuki Hishida, Masanori Inoue, Hideki Yashiro, Seishi Nakatsuka, Masahiro Jinzaki, Hisao Asamura
SARC-F scores can predict health status and daily activity in patients with idiopathic pulmonary fibrosis
Hirotsugu Ohkubo, Kohei Fujita, Akiko Nakano, Yuki Amakusa, Yuta Mori, Kensuke Fukumitsu, Satoshi Fukuda, Yoshihiro Kanemitsu, Takehiro Uemura, Tomoko Tajiri, Ken Maeno, Yutaka Ito, Tetsuya Oguri, Yoshiyuki Ozawa, Takayuki Murase, Akio Niimi
Retrospective, observational analysis of cardiac function associated with global preoperative myocardial scar in patients with ischemic cardiomyopathy after coronary artery bypass grafting
Wei Fu, Yang Zhao, Kui Zhang, Qinyi Dai, Jumatay Biekan, Jubing Zheng, Ran Dong, Junsheng Mu
Preoperative localization of lung nodules: a comparative analysis of hookwire and radio-guided procedures
Ivan Vollmer, Alfredo Páez-Carpio, David Sánchez-Lorente, Marc Boada, Daniel Martínez, Marcelo Sánchez, Nuria Sánchez-Izquierdo, Marta Tormo-Ratera, Jordi Ribera-Perianes, Sergi Vidal-Sicart, Enrique Carrero-Cardenal, Pilar Paredes
Analysis of systemic vascular resistance after cardiac surgery: a retrospective cohort study
Akihide Umeki, Tetsufumi Yamamoto
Predictive factors for relapse in corticosteroid-treated patients with chronic eosinophilic pneumonia
Naoko Takeuchi, Toru Arai, Yumiko Sasaki, Masanori Akira, Yoshinobu Matsuda, Kazunobu Tachibana, Takahiko Kasai, Yoshikazu Inoue
Diagnostic value and safety of endobronchial ultrasonography with a guide sheath transbronchial biopsy for diagnosing peripheral pulmonary lesions in patients with interstitial lung disease
Takayasu Ito, Shotaro Okachi, Shingo Iwano, Fumie Kinoshita, Keiko Wakahara, Naozumi Hashimoto, Toyofumi Fengshi Chen-Yoshikawa
Qishen Yiqi dropping pills improve cardiomyocyte hypertrophy via the lncRNA TINCR/miR-193b-3p/RORA axis
Lei Chen, Lihua Pan, Yuansheng Zhang, Yuewu Chen, Yangshen Su, Ying Luo, Zengfan Wu, Wanling Zheng, Shikang Cai, Xianxia Liu, Xiaoyan Wu
Artificial intelligence neural network analysis and application of CT imaging features to predict lymph node metastasis in non-small cell lung cancer
Mingfei Geng, Mingsha Geng, Rong Wei, Mingwei Chen
Significance of thyroid transcription factor 1 and Napsin A for prompting the status of EGFR mutations in lung adenocarcinoma patients
Xiaolu Ren, Xiaolian Wen, Yue-Jun Ren, Xiang Liu, Jian Wang, Mingyan Hao, Qiang Ma, Jiwei Ren, Baoli Jin, Xiaoyuan Qiao, Bo Li, Jing Wu, Xiaomin Li, Zhihong Liu
Safety and effectiveness of neoadjuvant immunotherapy combined with chemotherapy followed by surgical resection in patients with stage I–IIIA small-cell lung cancer: a retrospective single-arm clinical trial
Jiacong Liu, Luming Wang, Wenbo Shu, Lichen Zhang, Yiqing Wang, Wang Lv, Linhai Zhu, Jian Hu
Extended use of rh-endostatin improves prognosis in patients with advanced non-small cell lung cancer: an analysis of retrospective study
Jing Zhao, Yi Cheng, Liting He, Jianhua Wang, Qingsong Xi, Chen Gong
Accurate detection of lung cancer-related microRNA through CRISPR/Cas9-assisted garland rolling circle amplification
Xiaoya Liu, Xianxian Zhao, Ye Yuan, Zhenrui Cao, Mingxue Zhu, Tingting Li, Zhongjun Wu
Application of computed tomography-based radiomics combined with clinical factors in the diagnosis of malignant degree of lung adenocarcinoma
Liang Shi, Maoyuan Yang, Jie Yao, Haoxiang Ni, Hancheng Shao, Wei Feng, Ziyi He, Bin Ni
Clinical effect of total thoracoscopic mitral valve surgery combined with atrial fibrillation radiofrequency ablation in patients with different left atrium diameter—a single center prospective observational cohort study
Minghui Yao, Lin Zhang, Lianggang Li, Tong Ren, Shengli Jiang
A cross-sectional study: analysis of anatomical variation in the right upper lung intersegmental vein V2a based on a 3D reconstruction technique
Hang Zhou, Wenwei Wei, Hao He, Hui Lin, Xiaofeng Chen, Pei-Yuan Wang, Shuo-Yan Liu, Feng Wang
Prognostic value of lactate dehydrogenase in non-small cell lung cancer patients with brain metastases: a retrospective cohort study
Shuting Wang, Jia Lv, Juan Lv, Heng Li, Chao Liu, Hongmei Jiang, Meng Zhang, Zhiyong Deng, Gaofeng Li
Multiple factors affecting perioperative antibiotherapy in minimally invasive lung surgery: a retrospective case-control study
Ye-Yan Hu, Wen Shi, Jing Zhu, Yu-Cheng Hou, Wei Mao, Xing-Hua Cheng