Vol 6, No 9 (September 25, 2014): Journal of Thoracic Disease

Original Article

Wedge resection for localized infectious lesions: high margin/lesion ratio guaranteed operational safety
Yifeng Sun, Likun Hou, Huikang Xie, Hui Zheng, Gening Jiang, Wen Gao, Chang Chen
Effectiveness and safety of a protocolized mechanical ventilation and weaning strategy of COPD patients by respiratory therapists
Cenk Kirakli, Ozlem Ediboglu, Ilknur Naz, Pinar Cimen, Dursun Tatar
An analysis of and new risk factors for reexpansion pulmonary edema following spontaneous pneumothorax
Naohiro Taira, Tsutomu Kawabata, Takaharu Ichi, Tomofumi Yohena, Hidenori Kawasaki, Kiyoshi Ishikawa
Rapid detection of Streptococcus pneumoniae by real-time fluorescence loop-mediated isothermal amplification
Yong Xia, Xu-Guang Guo, Shan Zhou
Airway bacterial colonization in patients with non-small cell lung cancer and the alterations during the perioperative period
Jiandong Mei, Lunxu Liu, Menglin Tang, Ninghui Xu, Qiang Pu, Chengwu Liu, Lin Ma, Hui Shi, Guowei Che
Corticosteroid therapy against treatment-related pulmonary toxicities in patients with lung cancer
Sun Kim, In-Jae Oh, Seo-Yeon Park, Jang-Hyeon Song, Hyun-Ju Seon, Yun-Hyeon Kim, Seong-Hoon Yoon, Jin-Yeong Yu, Bo-Ram Lee, Kyu-Sik Kim, Young-Chul Kim
Comparison of outcomes of open and minimally invasive esophagectomy in 183 patients with cancer
Fanyu Meng, Yin Li, Haibo Ma, Ming Yan, Ruixiang Zhang
Is video-assisted thoracic surgery lobectomy in benign disease practical and effective?
Dohun Kim, Hong Kwan Kim, Yong Soo Choi, Jhingook Kim, Young Mog Shim, Kwhanmien Kim
Risk factors for postoperative complications after lung resection for non-small cell lung cancer in elderly patients at a single institution in China
Guotian Pei, Shijie Zhou, Yi Han, Zhidong Liu, Shaofa Xu
Impact of EGFR mutation status on tumor response and progression free survival after first-line chemotherapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a meta-analysis
Wenhua Liang, Yaxiong Zhang, Shiyang Kang, Hui Pan, Wenlong Shao, Qiuhua Deng, Xiaoshun Shi, Wei Wang, Jianxing He
Lesion with morphologic feature of organizing pneumonia (OP) in CT-guided lung biopsy samples for diagnosis of bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP): a retrospective study of 134 cases in a single center
Liyun Miao, Yongsheng Wang, Yan Li, Jingjing Ding, Lulu Chen, Jinghong Dai, Hourong Cai, Yonglong Xiao, Min Cao, Mei Huang, Yuying Qiu, Fanqing Meng, Xiangshan Fan, Deping Zhang, Yong Song
Elevated pretreatment serum globulin albumin ratio predicts poor prognosis for advanced non-small cell lung cancer patients
Yanwen Yao, Ming Zhao, Dongmei Yuan, Xiaoling Gu, Hongbing Liu, Yong Song
Effects of different LAD-blocked sites on the development of acute myocardial infarction and malignant arrhythmia in a swine model
Xiaorong Li, Danbing Shao, Gannan Wang, Ting Jiang, Honghao Wu, Bing Gu, Kejiang Cao, Jinsong Zhang, Lianwen Qi, Yan Chen
Adiponectin protects rat heart from left ventricular remodeling induced by chronic intermittent hypoxia via inhibition of TGF-β/smad2/3 pathway
Wen-Xiao Ding, Yan-Bin Dong, Ning Ding, Xiao-Feng Zhang, Shi-Jiang Zhang, Xi-Long Zhang, Jian-Nan Liu, Gan Lu
FDG PET-CT combined with TBNA for the diagnosis of atypical relapsing polychondritis: report of 2 cases and a literature review
Wei Lei, Da-Xiong Zeng, Tao Chen, Jun-Hong Jiang, Chang-Guo Wang, Ye-Han Zhu, Jian-An Huang
Construction and management of ARDS/sepsis registry with REDCap
Xiaoqing Pang, Natascha Kozlowski, Sulong Wu, Mei Jiang, Yongbo Huang, Pu Mao, Xiaoqing Liu, Weiqun He, Chaoyi Huang, Yimin Li, Haibo Zhang
Application of piezoelectric nanogenerator in medicine: bio-experiment and theoretical exploration
Li-Wei Diao, Jun Zheng, Xu-Dong Pan, Wei Zhang, Long-Fei Wang, Li-Zhong Sun

Surgical Heritage

Mei-Shin Shih: a surgeon, master, and mentor
Qun Wang, Chunsheng Wang, Lijie Tan, Jia Fan

Erratum

Erratum
Editorial Team, Journal of Thoracic Disease

Disclosure:

1. The series “Statistics Corner” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Luca Bertolaccini served as the unpaid Guest Editor for the series.

2. The series “GCTAB Column” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease and funded by the educational grants from the Greater China Thoracoscopic Advisory Board (GCTAB).

3. The series “ICC COLUMN: The Voice of the Patient” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Lawrence Grouse served as the unpaid Guest Editor for the series.